Mobirise

Privacy Statement


OFC Group B.V.  -OFC- gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens.


Verwerkingen van persoonsgegevens via de website

OFC houdt geen gegevens bij op de website die te herleiden zijn naar persoonlijke gegevens.

Wanneer de bezoeker gebruik maakt van het ticket mail systeem, wordt deze doorgestuurd naar een secundair systeem waarmee enkel een naam en email adres wordt gevraagd.

OFC verwerkt deze persoonsgegevens van u voor de afhandeling van een door u aan ons gestelde vraag. Hierbij worden gegevens die u zelf wilt aanleveren opgeslagen en deze zijn enkel door u zelf in te zien en door OFC. Bij het ontvangen van het bericht is een wan ip-adres alsmede een datumstempel te zien. Zolang het nodig wordt deze informatie bewaard totdat het moment komt dat er werkzaamheden wel of niet worden aangevangen. Het ticket zal dan direct worden verwijderd. 


Gegevensbeschermingsbeleid

OFC is intern gebonden aan geheimhoudingsplicht. Data wordt enkel op interne beveiligde systemen verwerkt. 

Administratieve gegevens worden volgens de fiscale bewaarplicht afgeschermd bewaard. Communicatie via de website of email is versleuteld volgens hoogstaande beveiligingsprotocollen. OFC staat niet toe mail te forwarden namens OFC. U kunt een ontvangen mail op eigen initiatief doorsturen.


Cookies

Op onze websites wordt enkel gebruik gemaakt van functionele cookies zoals bijvoorbeeld uw taalvoorkeur.

Er wordt geen gebruik gemaakt van analytische cookies of tracking cookies.