mobirise.com

Een  verandering, met dat doel als uitgangspunt

Terug naar de tekentafel, voor een verbetering van huidige werkzaamheden, vanuit het standpunt: 'customer first'.

Business Proces Re-engineering


Met het doel voorop moet door drukte en/of groei van de organisatie met regelmaat worden bijgestuurd. Met vaak het eufemisme als reorganisatie tot gevolg, wanneer de conjunctuur verandert.


Het concept van BPR is om een snelle, radicale verandering in organisatieprocessen te brengen. 


Focus op de oorspronkelijke processen:

1. Organiseren op grond van resultaten of taken. 

2. Heeft ieder proces in de organisatie een toegekende prioriteit? 

3. Is een rapport slechts werk of is het rapport het resultaat van dat werk? 

4. Kent u de parallelle activiteiten in het bedrijf? 

5. Beheerst u processen via checklists?

6. Is alle kennis centraal beschikbaar?

Restructuring Consulting


De concurrentie neemt wereldwijd toe, grenzen vervagen en new business modellen schieten als paddenstoelen uit de grond. Digitaliseren is een must.


Als organisatieprocessen en geautomatiseerde processen niet met elkaar samenwerken, dan kan de organisatie vaak niet snel voldoen aan interne eisen, maar ook niet aan de eisen van regelgeving en transparantie.


We helpen organisaties bij het opnieuw inrichten van een organisatiestructuur, vaardigheden behouden door mee te gaan met eisen en trends, maar ook met het doorvoeren van richtlijnen en wetgeving.


Het blijft niet bij een diagnose en een plan. Wij helpen deze vorm te geven en zorgen dat deze, soms naadloos, worden doorgevoerd in de gehele organisatie.


Strategie-Technologie-Resultaat


Hoe helpt digitalisering aan een betere resultaat?


Door digitale transformatie is het gemakkelijker toegang te krijgen tot meer informatie.

Zogenoemde 'big data' is een belangrijk item wanneer u meer wilt doen met klantprofielen. Minder onnodige personeelskosten worden bereikt met het gebruik van strategie en techniek. U dient wel rekening te houden met privacy-gevoelige gegevens.


Wij kunnen u helpen met creatieve oplossingen de juiste tools te gebruiken met een realistisch resultaat.


De puzzel vormt één geheel en wij kunnen een gedeelte van die puzzel onderzoeken of de gehele puzzel. Verbeter het business-process.
Er zit meer vaak meer kracht in uw organisatie dan u zich ervan bewust bent.

LEADTIME verbetering / doorlooptijd verbetering
Het identificeren van de doorlooptijd, veelal in een industriële omgeving: 'De tijd die verstrijkt vanaf het moment dat een onderdeel de workshop binnenkomt als grondstof (of als onderdeel) totdat het de fabriek verlaat als onderdeel q.q. eindproduct.'

Iedere vermindering betekent een win-win situatie qua tijd, kosten, klantentevredenheid en tevreden medewerkers.

Verbeteren is gemakkelijker gezegd dan gedaan, immers, in principe geldt het spreekwoord:' het oog ziet altijd van zich af'. Dat kan in een zakelijke omgeving zeker als positief worden ervaren. Echter, verandering wordt vaak als lastig gezien, en erkenning van verandering is enigszins gewenning. Als alle neuzen dezelfde kant op staan, is dit een positief gebaar naar de dagelijkse bedrijfsvoering.


Er kunnen verstoringen optreden in een leadtime, door bijvoorbeeld een verandering van de klanteis, een tekort aan grondstoffen, een transport hick-up, een tekort aan manpower, pandemieën of conflicten met landen in algemene zin.

Zolang bijvoorbeeld voorraadbeheer niet alleen rust op de schouders van het magazijn, maar deel uitmaakt van het algehele planningsproces waaronder de input van de verkoop-, marketing- en operationele afdelingen, dan kan worden gezocht naar een werkbare oplossing van een externe verstoring. Wij kunnen u daarbij helpen.


Verwar leadtime niet met een product-/marketingmix. Als een doorlooptijd wordt verbeterd ten koste van kwaliteit, bedenk dat dit een strategische beslissing is waarmee de markt een nieuw oordeel zal vellen over het product en organisatie.

Een goed voorbeeld is chinesium. 

Thinking out of
the box

Abstract gezien:

Snelle technologische veranderingen, werkplek, digitalisering, bedrijfstrategie, (on)zekerheid, personeelstransformatie, organisatieveranderingen, erkenning. De levensduur van deze onderwerpen worden korter waardoor tijdige actie vereist is.


Er is bijna een obsessieve focus op digitalisering. Meegaan met de tijd betekent niet dat u voorloper moet zijn in een technologische revolutie.

Het adagium: 'Om te weten waar u heen wilt gaan, moet eerst worden bepaald waar u staat', is zo logisch dat men dát veelal niet toepast.