Thinking Out of the Box

Door marktwerking worden de eisen die aan organisaties worden gesteld, continu aangescherpt. Dit terwijl de tolerantie voor fouten steeds verder daalt en juridisering maakt het daarmee al met al niet gemakkelijker. Wij helpen u met het doorbreken van de gebruikelijke manier van denken en doen. 

 
Het gaat over vertrouwen.  'What happens in Vegas, stays in Vegas'
 
We bedienen bijvoorbeeld wereldwijde commerciële bedrijven, (semi) overheidsinstellingen, financiële dienstverlening, gezondheidszorg, productiebedrijven, energie-, luchtvaart- en retailbedrijven.
 

Een kwalitatief begrip van uw business. Empathie en diepgaande organisatorische kennis zijn van gewichtig belang. Dit leidt voor u direct tot een bruikbaar advies en aanpak.

 
   

Hoe wij te werk gaan?

Vanzelfsprekend zijn wij benieuwd naar uw core business en uw activiteiten en willen graag veel van u weten. U zult veel vragen krijgen waarmee wij een goed overzicht krijgen en voornamelijk ook van knelpunten. Veelal gebruiken wij technieken als Prince2 en Lean gevolgd met best practices, dat maakt het agile. Door een regulier onderhoud met een vast contactpersoon maken wij onze relatie efficiënt. OFC heeft voorts tools om u zeer snel bij te staan waardoor zeer snel bijstand kan worden verleend al ware wij een onderdeel van uw organisatie.

Wij helpen organisaties structureel te verbeteren en zorgen voor handhaving van die verbeteringen. Innovatie is namelijk meer dan alleen goede ideeën. Zij zijn ook bepalend voor het uiteindelijke bedrijfsresultaat.

De hedendaagse dynamiek in organisaties - de uiteenlopende stijlen, diverse visies en expertises, leiden tot een effectieve en pragmatische aanpak van opdrachten. Denkt u aan een second opinion? Een intake kost u niets behalve tijd.

Methodieken:

Ad hoc dienstverlening
Een pro-actieve methode om op praktisch ieder moment van de werkdag, een beroep te doen op (pragmatisch) advies. Uw voordeel is dat op deze wijze OFC nauw betrokken raakt bij uw bedrijfsvoering, en onderneming of instelling, en daarmee als verlengstuk van uw organisatie kan worden gezien.

Dienstverlening kan op basis van een abonnement per kwartaal, half jaar of jaarlijks. Of dienstverlening wordt nacalculatief op een vooraf afgesproken tarief doorbelast.

Interim dienstverlening
Wanneer u de behoefte heeft aan tijdelijke (project)ondersteuning, kunt u gebruik maken van een interim-oplossing van OFC. Een afgesproken tijdsbestek, voor een afgesproken tarief, welke periodiek wordt belast.

De invulling van de opdracht geschiedt óf rechtstreeks óf via uw preferred supplier.

MKB dienstverlening
Voor het Midden en Klein Bedrijf (starters) heeft OFC een aantrekkelijk pakket samengesteld. Op projectbasis de ideale oplossing creëren, welke gebaseerd is op zeer ruime ervaring met het opzetten, reorganiseren en structureren van ondersteunende processen. OFC implementeert in korte tijd deze benodigde processen, met een enkel persoon of klein team.

Deze werkwijze biedt u evidente voordelen: De organisatie wordt vanaf het begin voorzien van professionele en functionele managementondersteuning. De processen zijn zodanig ingericht dat ze de snelle groei van het bedrijf kunnen opvangen.

De dienstverlening wordt nacalculatief op een, vooraf afgesproken, gereduceerd tarief doorbelast.

Voor alle diensten geldt: Een centraal contact en optimale bereikbaarheid eventueel 24/7, telefonisch, e-mail, ticket support of hotline.

Go to top