Mediation is een andere wijze van het oplossen van een geschil tussen partijen: in plaats van de rechter te vragen om een oordeel, zoeken partijen zelf naar een oplossing voor hun geschil.

Dit gebeurt onder leiding van een neutrale coach: de mediator, die de communicatie en de onderhandelingen van partijen begeleidt. Wanneer u mediation boven procederen prevaleert, ondertekent u samen met de mediator en de andere partij een contract waarin uw rechten en plichten staan. Er zijn tal van contracten, echter OFC hanteert de versie die wordt gebruikt door de rechtbanken.

Het is uitermate verstandig al in een vroeg stadium te beproeven of het niet raadzaam is mediation toe te passen. Een conflict is niet voor niets ontstaan en is volgens ons altijd op te lossen.

Wanneer u bewust kiest dat een andere benadering van uw zaak opportuun kan zijn, alleen dan al heeft u winst zowel in tijd als geld. Mochten partijen er niet uitkomen, hetgeen al snel bekend zal worden, dan is procederen nog de enige optie. Let wel: Advocaten zijn ook ondernemers en zijn bevoorrecht in de proceseconomie. Schaarste drijft de prijzen op.

OFC ziet derhalve mediation als dé oplossing van geschilbeslechting en noemt het dan ook geschiloplossing. Recht hebben en recht krijgen zijn twee verschillende dingen. Mediation is er op gericht om de geschilpunten uit de weg te ruimen.

Bel 033 480 53 20 voor meer informatie.

   

Advies / Begeleiding

Herstructurering

Mediation

Ad - hoc hulp

Rechtshulp

Netwerk advocaten

Project begeleidingSamen werken

"Bedrijven zijn niet enkel producten en aandelen, maar mensen die samen werken, handelen en service leveren met een gezamenlijk doel."

Strategy-Technology-Profitability

Het gebruik van strategie en techniek. Wij helpen u met creatieve oplossingen de juiste tools te gebruiken met een realistisch resultaat.

Puzzel is één geheel

Wij kunnen een gedeelte van de puzzel onderzoeken of de gehele puzzel. Verbeter het business-process. Er zit meer kracht in uw organisatie dan men er van bewust is.

 

Go to top