'Afspraak is afspraak'

Vanuit onze missie, visie en achtergrond is OFC ook vaak betrokken bij het beantwoorden van rechtskundige vraagstukken. Veelal is OFC betrokken bij toepassing van regels van voorwaarden, (internationale-) verkoopcontracten, huurovereenkomsten of financieringsovereenkomsten en menigmaal worden arbeidscontracten en arbeidsvoorwaarden getoetst door een HRM afdeling.

Soms treedt OFC namens cliënte ook op bij een geschil welke, volgens onze visie, vaak kan worden voorkomen door een duidelijke communicatie. Met specialistische kennis stellen wij cliënten in staat zich te blijven richten op hun eigen kernactiviteiten simpelweg door snel en adequaat hoogwaardige juridische dienstverlening op maat te bieden.

 

Van Cure naar Care?
Maximaal cliëntgericht, in plaats van maximaal zaakgericht. Immers, dan is het vaak al te laat. OFC helpt u met het voorkomen van (juridische) problemen. Er wordt gezamenlijk met u gezocht naar andere of nieuwe wegen, passende oplossingen, producten, diensten en middelen om te veranderen; alles gericht op de toekomst.

Mocht er reeds sprake zijn van juridisch geschil: OFC helpt u naast bijstand tot en met het kantongerecht, ook bij de keuze van de juiste, gecertificeerde mediator; of binnen ons netwerk naar de juiste specialist. Daarmee is uw kwestie vaak adequaat opgelost, hetgeen uitermate kostenbesparend is.

 

Pleitdiensten
OFC kan naast de bestuursrecht procedure tot en met de kort geding procedure uw geschil bijstaan. (bijvoorbeeld arbeidsrecht, huurrecht, agenturen, huurkoop overeenkomsten). OFC kent de regels van procederen maar mocht het nodig zijn enig geschil in hoger beroep te beslechten, dan zorgen wij voor u voor een oplossing via ons netwerk van advocaten welke goed bekend zijn met een trackrecord. Zij staan u dan verder bij en verkrijgen dan ook de procesleiding. Wanneer u wenst blijven wij strategisch aan uw case verbonden.  Dit scheelt u uiteindelijk niet alleen in de kosten, maar u voegt specialistische kennis toe aan uw case.

Voor de rechtsgebieden Ondernemingsrecht & Contractenrecht, Vastgoed & Bestuursrecht, Arbeidsrecht, Aansprakelijkheidsrecht IE – recht, Insolventie & Incasso alsmede Mediation kunt bij ons of onze partners terecht. 
Bel ons vrijblijvend 033 480 53 20.

Mocht uw bedrijf in zwaar weer verkeren of loopt het rendement structureel zo terug door bijvoorbeeld hogere kosten of prijserosie. Maak dan snel werk van uw zaak. Ook bij vermoeden van onrecht ook door een advocaat of anderszins, kunnen wij u zeer goed bijstaan.

Meer weten? Neem contact met ons op. Een telefonische intake is gratis.

Vanuit onze missie, visie en achtergrond is OFC ook vaak betrokken bij het beantwoorden van rechtskundige vraagstukken. Veelal is OFC betrokken bij toepassing van regels van voorwaarden, (internationale-) verkoopcontracten, huurovereenkomsten of financieringsovereenkomsten en menigmaal worden arbeidscontracten en arbeidsvoorwaarden getoetst door een HRM afdeling.

Soms treedt OFC namens cliënte ook op bij een geschil welke, volgens onze visie, vaak kan worden voorkomen door een duidelijke communicatie. Met specialistische kennis stellen wij cliënten in staat zich te blijven richten op hun eigen kernactiviteiten simpelweg door snel en adequaat hoogwaardige juridische dienstverlening op maat te bieden.

 

   

Advies / Begeleiding

Herstructurering

Mediation

Ad - hoc hulp

Rechtshulp

Netwerk advocaten

Project begeleidingSamen werken

"Bedrijven zijn niet enkel producten en aandelen, maar mensen die samen werken, handelen en service leveren met een gezamenlijk doel."

Strategy-Technology-Profitability

Het gebruik van strategie en techniek. Wij helpen u met creatieve oplossingen de juiste tools te gebruiken met een realistisch resultaat.

Puzzel is één geheel

Wij kunnen een gedeelte van de puzzel onderzoeken of de gehele puzzel. Verbeter het business-process. Er zit meer kracht in uw organisatie dan men er van bewust is.

 

Go to top