Thinking Out of the Box

Door marktwerking worden de eisen die aan organisaties worden gesteld, continu aangescherpt. Dit terwijl de tolerantie voor fouten steeds verder daalt en juridisering maakt het daarmee al met al niet gemakkelijker. Wij helpen u met het doorbreken van de gebruikelijke manier van denken en doen. 

Projecten

OFC is een daadkrachtige organisatie die, op deskundige basis, ondersteuning en advies kan bieden op alle soorten van managementvraagstukken. Wij begeleiden directies en management bij strategische vormgeving en beleidsvorming, en ondersteunen de implementatie hiervan binnen uw organisatie.

Het Nieuwe Werken
Op een slimme manier, effectiever samenwerken? Is het een hype of een doelmatig middel met alleen voordelen? Het heeft zijn wel en wee. OFC is gespecialiseerd in Het Nieuwe Werken en heeft diverse projecten doorlopen waarmee een objectief advies wordt gegeven met pro's en cons voor de werkgever. Niet alleen operationeel maar ook arbeidsrechtelijk en sociale aspecten komen aan het woord.

Ook interim

Menigmaal is er behoefte aan een tijdelijke medewerker, manager of anderszins. Bijvoorbeeld in verband met ziekte of wijzigen van de organisatie, een business opportunity of door het vacant zijn van een positie. Ook wanneer er sprake is van strategische veranderingen in de organisatie, kan het verstandig zijn daarbij de hulp in te roepen van een externe veranderingsmanager.

 

Is uw vak vastgoed?

Als interim vastgoed pro kunnen wij u ook helpen. Klik voor contact
OFC voorziet in deze behoefte. Samen met u bezien wij welke methodiek voor u het beste is.

Organisatie advies

Organisaties staan voortdurend onder druk om een antwoord te vinden op interne en externe ontwikkelingen. OFC brengt knelpunten en mogelijkheden snel in kaart en legt vaak gauw de vinger op de zere plek. 
Of dit nu gaat om een fusie, een cultuurverandering, anders werken, het opzetten en inrichten van new business, een structuurwijziging, of het doorlichten van werkprocessen.

 

OFC heeft erkend register managers, als lid ingeschreven bij het IM-register.

Go to top