Thinking Out of the Box

Door marktwerking worden de eisen die aan organisaties worden gesteld, continu aangescherpt. Dit terwijl de tolerantie voor fouten steeds verder daalt en juridisering maakt het daarmee al met al niet gemakkelijker. Wij helpen u met het doorbreken van de gebruikelijke manier van denken en doen. 

Management Consultancy

OFC ondersteunt organisaties in veranderingen. 
Zo pakken wij bedrijfsprocessen aan, waarbij wij kijken naar de mogelijkheden tot verbetering van (die) processen. Voorts stellen wij als doel deze verbeteringen organisatiewijd te implementeren.


Wij spelen als partner zo goed mogelijk in op uw verwachtingen en dat van de organisatie. Het betekent echter niet, dat wij klakkeloos alles doen wat u als klant direct van ons vraagt. U verwacht immers een empathie, een sparringspartner en de toepassing van ervaring en kennis binnen de opdracht en soms zelfs daarbuiten.


Wat moet er anders? Wat kan er beter? Welke verwachtingen heeft u daar bij? 
Onze kritische kijk op het verloop van een project en het adequaat aankaarten van eventuele obstructies of problemen behoort tot onze taakstelling. Daarin zijn wij precies nét iets anders. U vraagt en wij draaien, maar dan wel met onze expertise.

 

Wij acteren internationaal in de volgende marktsegmenten:
- IT & Telecom 
- Overheid & semi overheid
- Handel, Transport, Aviation
- Zorg & Welzijn
- Productie 
Wij ondersteunen cliënten op alle financiële, administratieve, fiscale en organisatorische gebieden, althans, daar waar u ons nodig acht.


Hoe? 
Door effectief samen te werken krijgt u meer inzicht in uw rol in de organisatie waardoor er voor u, als cliënt, tijd over blijft. U kunt ons dan zien als verlengstuk van uw organisatie.


Meer weten? Neem contact met ons op.

Crisis Management Services

Direct hulp wanneer uw normale zakelijke activiteiten onderbroken kunnen worden.

Go to top