Thinking Out of the Box

Door marktwerking worden de eisen die aan organisaties worden gesteld, continu aangescherpt. Dit terwijl de tolerantie voor fouten steeds verder daalt en juridisering maakt het daarmee al met al niet gemakkelijker. Wij helpen u met het doorbreken van de gebruikelijke manier van denken en doen. 

Disclaimer

Met de toegang tot en het gebruik van de website, stemt u als gebruiker in met de volgende voorwaarden: 

OFC Group BV (OFC) zal zich inspannen om de op deze site verstrekte informatie steeds zo juist en volledig mogelijk te laten zijn. OFC is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik en/of toegang van deze site en de op de site verstrekte informatie. OFC kan het continu en foutloos functioneren van deze site niet garanderen. OFC heeft de op deze site opgenomen verwijzingen naar andere websites (hyperlinks) en andere informatiebronnen slechts als informatie voor de gebruiker van haar website opgenomen. U kunt hier aan geen rechten ontlenen.

OFC is dan ook niet aansprakelijk voor schade die de bezoeker van deze site en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van de bedoelde hyperlinks en andere informatiebronnen. OFC, alle rechten voorbehouden. Op al onze overeenkomsten, aanbiedingen en offertes zijn de Algemene Voorwaarden integraal van toepassing, gedeponeerd bij de KvK te Amersfoort. U kunt deze op verzoek kosteloos toegezonden krijgen.

Vermelde namen, merken en de afgebeelde logo's cq vignetten e.d. zijn wettelijk geregistreerd en beschermd door de eigenaar. Het ongeoorloofd gebruiken van materiaal op/van deze site is zonder schriftelijke toestemming van de eigenaars niet toegestaan. De website bevat zowel de Nederlandse als de Engelse taal. Direct Hulp is multilinguaal in verband met de diversiteit aan cliënten.DE TOEKOMST

Bij OFC geloven we niet in één wondermiddel als het gaat om zakelijke uitdagingen van onze klanten. Wij houden zelf niet van de zachte aanpak maar zijn wel fair en zeer resultaat gericht. One Firm One Concept, alle neuzen dezelfde kant op!

Go to top