Performance management

De organisatie is ooit begonnen met een bepaald doel voor ogen. Het is gegroeid maar hoe houdt u dat bepaalde doel centraal? Waarom is het op dit moment niet geheel wat u wilt? Maar wat wilt u dan uiteindelijk? En hoe communiceert u dat naar de medewerkers?

Met tools kunnen zaken worden verbeterd, zoals:

  • Identificeer de sterktepunten van de organisatie
  • Werkt men op input of wordt gestuurd op output (resultaat)?
  • Voorkomt u eiland werkzaamheden?
  • Welke cultuur wilt u en wat is er volgens u nu?
  • Hoe beoogd men een beter resultaat van werkzaamheden?
  • Hoe hoog is het ziekteverzuim?
  • Is er een match tussen de algemene strategie en organisatorische strategie in de organisatie?
  • Wat doet u aan teambuilding?

Om te weten waar u heen wilt gaan, moet eerst worden bepaald waar u staat. Dat is zo logisch dat men dat veelal vergeet.

Met een klein beetje aandacht is het goed mogelijk een en ander in het oorspronkelijk gareel te krijgen. Uiteindelijk is het een management uitdaging, immers die hebben het al die tijd toegelaten.

 

 

 

Samen werken

"Bedrijven zijn niet enkel producten en aandelen, maar mensen die samen werken, handelen en service leveren met een gezamenlijk doel."

Strategy-Technology-Profitability

Het gebruik van strategie en techniek. Wij helpen u met creatieve oplossingen de juiste tools te gebruiken met een realistisch resultaat.

Puzzel is één geheel

Wij kunnen een gedeelte van de puzzel onderzoeken of de gehele puzzel. Verbeter het business-process. Er zit meer kracht in uw organisatie dan men er van bewust is.

 

Go to top