Thinking Out of the Box

Door marktwerking worden de eisen die aan organisaties worden gesteld, continu aangescherpt. Dit terwijl de tolerantie voor fouten steeds verder daalt en juridisering maakt het daarmee al met al niet gemakkelijker. Wij helpen u met het doorbreken van de gebruikelijke manier van denken en doen. 

BPR - Business Proces Re-engineering
Met het doel voorop wordt door drukte en groei van de organisatie met regelmaat vergeten bij te sturen. Met het eufemisme als reorganisatie tot gevolg wanneer de conjunctuur veranderd. Het concept van BPR is om een snelle, radicale verandering in bedrijfsprocessen te brengen. 

Focus op de oorspronkelijke processen.
1. Organiseert u rond resultaten of over de taken? 
2. Weet u aan ieder proces in de organisatie prioriteit toe te kennen? 
3. Is een rapport werk of is het rapport het resultaat van dat werk? 
4. Centraliseer geografisch gediversifieerde middelen. 
5. Kent u de parallelle activiteiten? 
6. Beheerst u de processen en heeft u daarvoor nog checklists? 
7. Is alle kennis centraal beschikbaar?
 
Het scheelt u achteraf een hoop ergernis en onnodig, flinke kosten.
 
Recovery en BPR
Wanneer een bedrijf in problemen verkeert hetzij door een economische reden of bijvoorbeeld geen bedrijfsopvolging of hetzij door financiering, bepaal dan of een wijziging van strategie afdoende kan werken om het tij te keren. Bronnen en verbeterpunten dienen te worden benoemd en oplossingen dienen te worden toegepast door adequaat handelen.
 
Company Restructure
In moeilijke tijden kan het zeer goed helpen vroegtijdig een perspectief te schetsen. Daarvoor is wel een no-nonsense diagnose nodig. Wij overleggen behalve met de cliënt ook zo nodig met haar huisbankier en accountant opdat duidelijker wordt wat nu werkelijk de problematieken zijn.
Recovery is een zeer stressvolle situatie voor het management en personeel. Wij bieden u hands-on service, en werken gedurende het hele proces met u samen om de zaken op de rit te krijgen.
 
Wat doen wij voor u:
- Analyse levensvatbaarheid
- Juridische bijstand
- Risico analyse
- Overleg met debiteuren
- Overleg met crediteuren
- Overleg met financiers
 
Onze focus ligt op het (her)verkrijgen van cash flow waarmee verbeteringen vaak direct zichtbaar worden. Het is onvermijdelijk bedrijfsprocessen aan te passen en kosten effectieve maatregelen te nemen hetgeen zich soms ook uit naar minder prettige zaken zoals ontslag of nee-verkoop of nee-aankoop.
Wanneer uw bedrijf met loden schoenen rondwandelt maar niet in directe problemen verkeert dan is performance improvement een zekere optie. Door middel van indicatoren wordt vastgesteld welke maatregelen effectief kunnen leiden tot verbetering van het bedrijfsresultaat. Dit kan zijn een verbetering aan de opbrengstzijde maar ook aan de kostenkant.
 
 

Crisis Management Services

Direct hulp wanneer uw normale zakelijke activiteiten onderbroken kunnen worden.

Samen werken

"Bedrijven zijn niet enkel producten en aandelen, maar mensen die samen werken, handelen en service leveren met een gezamenlijk doel."

Strategy-Technology-Profitability

Het gebruik van strategie en techniek. Wij helpen u met creatieve oplossingen de juiste tools te gebruiken met een realistisch resultaat.

Puzzel is één geheel

Wij kunnen een gedeelte van de puzzel onderzoeken of de gehele puzzel. Verbeter het business-process. Er zit meer kracht in uw organisatie dan men er van bewust is.

 

Go to top